Skip navigation MENU

Cursus en opleiding

Als Industrial Development Partner zijn wij continu bezig met het ontwikkelen van de industrie. Onmisbaar voor de industrie zijn gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers. Daarom bieden wij cursussen en opleidingen aan waar jij als professional binnen de industrie aan kan deelnemen. 

Een cursus of opleiding volgen via AKOS

AKOS biedt cursussen, trainingen en opleidingen aan om professionals in de techniek vakinhoudelijk of persoonlijk te ontwikkelen. De deelnemers aan de cursussen zijn professionals uit de industrie, bijvoorbeeld Engineers, Projectmanagers, etc. Hierdoor kan je van elkaar leren, ervaringen delen en je netwerk uitbreiden. De cursusgroepen bestaan uit maximaal 14 deelnemers, zodat er altijd voldoende persoonlijke aandacht gegeven kan worden en ook voldoende interactie is. Bijkomend voordeel is dat wij door de groepsvorm de cursussen voordelig kunnen aanbieden.

Interesse?

Heb jij interesse in het volgen van een van onderstaande cursussen of opleidingen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over locaties, tijden en kosten.

Cursusaanbod

De komende tijd staan de onderstaande cursussen en opleidingen gepland. De groepen worden gevuld op volgorde van aanmelding.

 • Vorm- en plaatstoleranties
  De cursus Vorm- en plaatstoleranties leert je de belangrijkste methoden van bematen en geometrisch tolereren volgens de laatste ISO normen
 • Methodisch ontwerpen
  Het ontwerpproces gestructureerd en systematisch inrichten middels een groot scala aan ontwerptools.
 • Aandrijf- en besturingstechniek
  Inzicht in samenhang van elektrische, mechanische en besturingstechnische eigenschappen van een elektrisch aandrijfsysteem.
 • Maakbaarheid
  De cursus Maakbaarheid leert je diverse productiemethoden om zo goed functionerende producten tegen een zo laag mogelijke prijs te ontwerpen.
 • Rekenen voor constructeurs
  De cursus Rekenen voor constructeurs helpt je met het maken van betrouwbare berekeningen om keuzes te onderbouwen en te controleren.
 • Urencalculatie
  De cursus urencalculatie geeft je tools om een goede tijdsinschatting te kunnen maken voor je project.
 • Functioneel toepassen materialen
  De cursus Functioneel toepassen van materialen maakt je wegwijs in het gehele veld van materiaaltechnologie.
 • EHEDG (hygiënisch ontwerp)
  Diepgaande cursus hygiënisch ontwerpen om voedselveilig te produceren met een te ontwerpen of bestaand apparaat of hele productielijn.
 • ASME-normen
 • ATEX
  Een brede explosieveiligheidstraining
 • EN-normen
 • IPMA C/D
  Diverse technieken en handvatten om projecten vanuit de methode en de samenwerking tot een succes te brengen.
 • MS projects
  Het project-, resource-, en portfoliobeheer stroomlijnen om projecten bij te houden en overzicht te bewaren met Microsoft Project.
 • Zakelijke gesprekken
  Cursus die je helpt met zakelijke gespreksvoering en een bijdrage levert aan jouw succes en aan het succes van de organisatie.
 • Conflicthantering
  Beter omgaan met conflicten, bemiddelen en problemen constructief oplossen.